+370 686 18 228

Bankrotas Didžiojoje Britanijoje

Bankrotas Didžiojoje Britanijoje

Anglijoje ir Velse gali būti tik dvi priežastys, leidžiančios pradėti bankroto procedūrą:

  1. Skolininkas negali grąžinti skolų ir pats pateikia pareiškimą teismui (Palyginimui: Lietuvoje bendra skolų suma turi viršyti 25 minimalius atlyginimus).
  2. Prašymą iškelti bankroto bylą teismui gali pateikti kreditorius, jeigu skolinių įsipareigojimų suma lygi arba didesnė už 750 svarų (apie 3000 litų).
     

Bankroto procedūrai Jungtinėje Karalystėje būdingi du esminiai momentai: pirmiausia, bankroto administratorius perima iš skolininko pastarojo veiklą ir turtą, kuris paskirstomas visiems asmens-bankroto kreditoriams. Antra, sudaroma galimybė skolininkui nurašyti visas likusias po to skolas. Įsigaliojus teismo sprendimui dėl bankroto, skolininkas įgauna visišką apsaugą nuo likusių skolų išieškojimo.

Pažymėtina, kad bankrotas skelbiamas tik tuo atveju, jei skolininkas neturi galimybės išmokėti skolas arba bendra skolų suma viršija jo turimo turto vertę. Todėl pirmiausia bankroto administratorius išanalizuoja bankrutuojančio asmens finansinę ir privačią veiklą, o po to informuoja teisėjus ir kreditorius apie planuojamą bankroto procedūros eigą. Bankroto proceso laikotarpiu bankrutuojantysis neturi teisės gauti didesnį nei 500 svarų kreditą. Pažyma apie bankrotą saugoma kreditoriaus istorijoje iki 6 metų; be to, blokuojama skolininko prieiga prie sąskaitų.
 

Skolininko pajamos bei turtas paskirstomi tokiu būdu:
  1. Pirmiausia apmokamos bankroto administratoriaus paslaugo.
  2. Apmokami NT brokerių komisiniai.
  3. Išmokami atlyginimai bankrutuojančiojo darbuotojams.
     

Įprastiniu atveju bankrotas trunka nepilnus metus. Jei nėra rimtesnių bankroto eigos pažeidimų, tai nurašomos visos „bankrotines“ skolas viršijančios skolos, t. y., bankroto procedūrai pasibaigus, kreditoriams nelieka teisinio pagrindo persekioti skolininką. Tačiau teismas gali užtęsti bankroto procedūrą net iki 15 metų, jeigu skolininkas prieš bankrotą ar jau bankroto procedūros metu vykdė nelegalią veiklą.

Mes esame nuoširdūs klientų atžvilgiu ir stengiamės parodyti tiek bankroto Jungtinėje karalystėje pliusus, tiek ir visus minusus. Pažymėtina, kad, net ir esant pakankamai palankioms sąlygoms bankrutuoti JK, fizinio asmens bankrotas nėra vertinamas kaip paprasta išeitis iš susiklosčiusios padėties ar sprendimas, neturėsiantis jokių pasekmių.

Paskelbus bankrotą, skolininko turtas ar jo dalis, įskaitant pajamas, gali būti skirta skolinių įsipareigojimų padengimui. Be to, skolininko veiklai taikomi tam tikri apribojimai.

Asmeniniai skolininko duomenys, įskaitant vardą bei pavardę, oficialiai įtraukiami į Asmenų nemokumo registrą (Individual Insolvency Register), ir jie saugomi tol, kol nepraeina 3 mėnesiai po apribojimų, kilusių dėl bankroto, panaikinimo. Paprastai tai užtrunka 15 mėnesių nuo bankroto paskelbimo. Pats įrašas apie bankrotą JK saugomas 6 metus. Todėl, net ir pasibaigus visoms su bankrotu susijusioms procedūroms, buvusio skolininko galimybės gauti naują kreditą yra gerokai apsunkintos.

Pabaigai pateikiame palyginamuosius fizinių asmenų bankroto Lietuvoje ir Jungtinėje Karalystėje duomenis:

 

Charakteristika

Lietuvoje

Jungtinėje Karalystėje

Bankroto trukmė

5 metai

1 metai

Įstatymo sukūrimas ir naudojimas

Nuo 2013 m. kovo mėn.

Nuo 1986 m.

Bankroto kaštai

Apie 30000 Lt

Apie 7000 Lt

Visuomenės ir institucijų pozicija bankroto atžvilgiu

Smerkianti, kaltinanti

Humaniška, supratinga

Privalomi nuskaitymai bankroto procedūros metu

20% nuo minimalios algos ir 70% nuo ją viršijančių pajamų

Vykdomi, kai mėnesio pabaigoje asmuo turi bent 20 svarų laisvai disponuojamų lėšų.